vasario 23, 2013

Kaip uždirbti ir turėti daugiau pinigų - nustokime bandyti ir laukti bei džiaukimės gyvenimu

(Sanaya Roman & Duncan Packer "Creating Money" Chapter 2: Becoming Abundant)


Ar sąmoningai tai suvoki, ar ne, tačiau giliai viduje sieki augimo ir gyvybiškumo, siekdamas pilnai tapti tuo, kuo gali. Didžioji dalis žmonių siekia gyvenimo, kupino džiaugsmo, meilės, saugumo jausmo, kūrybos ir saviraiškos, malonių ir prasmingų veiklų bei savigarbos. Kuo daugiau šių aspektų yra tavo gyvenime, tuo labiau jautiesi esąs išpildytas ir tuo labiau realizuoji savo potencialą. Svarbi gyvenimo kūrimo dalis yra mokėti kurti tik tuos dalykus, kurie išpildo tavo giliausius poreikius, padeda tau augti ir turėti geriausią įmanomą gyvenimą.

Noras sukurti kažką naujo, ar tai būtų nauja pora batų, ar naujas namas, ar didelė pinigų suma, kyla iš tavo vidinio pasiruošimo daugiau savęs atskleisti, daugiau paaugti. Didžioji dalis žmonių mano, jog pinigų turėjimas patenkins jų vidinį poreikį, leis jiems patirti tam tikrą jausmą, tam tikrą savybę ar situaciją, kurios dabar jų gyvenime nėra. Kai kurie žmonės mano, jog didelė pinigų suma leis jiems pasijusti gyvybiškesniems, padės geriau jaustis, turėti daugiau savigarbos, daugiau vidinės ramybės, pajusti daugiau meilės, galios ir saugumo. Jie mano, kad pinigai juos išlaisvins nuo rūpesčių, ir jie gales atsipalaiduoti ir džiaugtis gyvenimo teikiamais malonumais bei mėgstama veikla.

Tačiau pinigai ir materialūs objektai patys savaime šių jausmų ir potyrių neatneš. Jei manai, kad turėdamas daugiau pinigų, turėsi ir daugiau vidinės ramybės, tai daugiau vidinės ramybės tavo gyvenime yra esminis žingsnis norint turėti daugiau pinigų. Visi tie dalykai, kurių tikiesi iš didesnės pinigų sumos savo gyvenime – pilnatvės, taikos, savigarbos – yra tai, ko turi siekti savo gyvenime, norėdamas pritraukti daugiau pinigų ir gausos. Turi galvoti, jog pinigai ir daiktai NE padės užpildyti kažkokią tuštumą tavo gyvenime, tačiau taps įrankiais tau labiau save išreikšti ir save realizuoti.

Vienas vyras norėjo uždirbti milijoną dolerių. Jam nebuvo svarbu, kaip tai padaryti – jam atrodė, jog turint milijoną, jo gyvenimas bus tobulas. Teisybė ta, jog pats to sąmoningai nesuvokdamas, jis pinigų norėjo siekdamas pajusti daugiau gyvenimo pilnatvės. Kadangi jis to nesuprato, tai savęs ir neklausė: “Ką galiu padaryti, kad jausčiausi tikrai gyvenąs?” Vietoj to jis sau sake: “Dar daugiau ir sunkiau dirbsiu, net jeigu man tai ir nepatinka. Mažiau skirsiu laiko savo pomėgiams, kad galėčiau daugiau dirbti ir greičiau uždirbčiau daugiau pinigų. Jau dabar atsisakysiu mažų malonumų ir sieksiu pinigų.” Kuo toliau, tuo labiau jis nemėgo savo darbo.

Kadangi nemėgo savo darbo, jo pastangos nebuvo iš širdies, ir jis vis likdavo nepaaukštintas.

Jis vis girdėdavo apie įvairius greito praturtėjimo planus ir į juos investavo kone visus savo pinigus, netgi paimdamas tam paskolą. Deja, investicijos buvo nepavykusios ir jis pinigus prarado. Po dvidešimties metų jis ir toliau dirbo tą patį darbą, skųsdamasis, jog jo nevertina, ieškodamas kito greito praturtėjimo plano ir to magiško rakto į turtus ir gerą gyvenimą. Jis vis planavo, ką darys, kai turės norimą milijoną, tačiau kasdienybėje tiems išsvajotiems dalykams laiko neskyrė. O nesiekdamas pilnatvės kasdieniame gyvenime, nepasiekė ir milijono.

Aš gyvenu gausa pertekusioje visatoje. Visada turiu tai, ko man reikia.

Sustok minutėlę ir savęs paklausk, ką tokio, ko neturi dabar, manaisi gautumei iš didelės sumos pinigų? Kokius vidinius poreikius ir gilius troškimus patenkintų didelė pinigų suma? Ar jaustumeisi saugesnis? Laisvas nuo rūpesčių? Turėtum paprastesnį gyvenimą? Galėtum nebedaryti tai, kas tau labai nepatinka? Neturėtum jokių problemų? Turėtum laisvės užsiimti mėgiama veikla? Kokias gyvenimo ypatybes ir jausmus tau suteiktų pinigai? Turėtum daugiau vidinės ramybės? Meilės? Savigarbos ir pasitikėjimo savimi? Laimės? Džiaugsmo? Jeigu troški ne pinigų sumos, o konkretaus daikto, kokius tavo poreikius tas daiktas patenkintų? Jeitu tavo tikslai ir norai nematerialūs – tai apskritai, kokių ypatybių ir jausmų sieki savo gyvenime ir kaip dažnai norėtum juos patirti?

Gali pradėti tenkinti tuos savo poreikius jau dabar. Gali turėti džiaugsmingą, išpildantį, tavo kūrybiškumą ir potencialą realizuojantį gyvenimą dar neturėdamas siekiamo daikto ar pinigų sumos. Visata nesako, jog tavo gerbūviui reikalingi dalykai tau bus pasiekiami tik turint milijoną dolerių. Visata sako, jog tavo gerbūvis ir jį skatinantys dalykai tau pasiekiami jau dabar. Taigi paklausk savęs, ką nori, jog pinigai tau atneštų ir tuomet sugalvok, kaip tą pačią esmę pasiekti kitais būdais jau dabar.

Pavyzdžiui, kai kurie žmonės galvoja, jog turėdami pinigų jie gales gyventi paprastesnį gyvenimą. Tačiau paprastesnį gyvenimą gali turėti jau dabar, išreikšdamas ir vystydamas tas savybes, kurios leis tau supaprastinti savo gyvenimą, kaip kad vidinė ramybė ar vidinė tyla. Pinigai patys savaime paprastesnio gyvenimo tau neatneš.  Atvirkščiai, jeigu nemokėsi pats iš savęs į gyvenimą žiūrėti paprasčiau, pinigų turėjimas tik viską apsunkins. Taigi vietoj paprastesnio gyvenimo kartu su pinigais gali gauti tik daugiau problemų. Tad jeigu iš tiesų nori paprastesnio gyvenimo, paklausk savęs, kaip gali tai pasiekti jau dabar?

Kai kurie žmonės tikisi, jog turėdami pinigų gales nebedaryti tų dalykų, kurie jiems nepatinka. Tačiau tam, jog nustotum dares nemėgiamus dalykus, pirmiausia išmok save labiau mylėti ir gerbti. Gali tai padaryti pradėdamas nuo mažų nemėgiamų dalykų – nebedaryk jų iš pagarbos ir meilės sau, ir šie jausmai galiausiai privers tave imtis to, kas tau patinka. Kai kurie žmonės stengiasi siekti pinigų, galvodami, kad pinigai išspręs jų problemas ir pamokas.

Negali gyventi Žemėje ir išvengti tau skirtų pamokų, bet gali išmokti jas priimti lengvai ir su džiaugsmu, o ne kamuodamasis. Vystydamas tokas vidines savybes kaip vidinė išmintis ir ramybė, išmoksi į gyvenimo pamokas žiūrėti kaip galimybes augti, o tai padės jas išspręsti ir įveikti daug lengviau nei didelė pinigų suma.

Galbūt nori daug pinigų, siekdamas saugumo jausmo. Tačiau saugumas  neateina kartu sus didele pinigų suma. Nemažai multimilijonierių nejaučia jokio saugumo, atvirkščiai, nuolat jaučiasi nesaugūs ir bijo prarasi savo tartus, taiga su pinigais baimės padidėja, o ne su mažėja. Norėdamas jaustis saugiu, galbūt turi ugdyti savo vidinę drąsą ir pasitikėjimą gyvenimu. Kai viduje jausiesi saugus, tavo gyvenimas aplink tave tai atspindės. Taigi jeigu sieki saugumo jausmo, sustok minutėlei ir savęs paklausk, kokių savybių ugdymas padėtų tau jaustis saugesniu.

Kai kurie žmonės nori pinigų siekdami vidinės galios. Vidinė galia – tai ne valdžia, leidžianti egoistiškai įsakinėti kitiems. Vidinė galia – tai jausmas, leidžiantis pasitikėti savimi, drąsiai save realizuoti. Tokių žmonių veiksmai kyla iš vidinio įkvepiančio šviesos šaltinio, o ne iš asmeninių savybių. Vėlgi paklausk savęs, kokių savybių ugdymas tau leistų pajusti daugiau vidinės galios dažniau negu dabar? Atrask būdų išreikšti tas savybes vis dažniau.

Aš spinduliuoju pasitikėjimu savimi, vidine ramybe, meile, gyvenimo džiaugsmu ir laime.

Kai vis dažniau išreiški savybes, kurias manai, jog pinigai tau atneštų, kai vis dažniau tomis savybėmis spinduliuoji į išorę savo nusiteikimu, žodžiais ir veiksmais, tampi magnetu pinigams ir trokštamiems daiktams, kurie tavo galvoje išreiškia tų savybių turėjimą. Bet kokius aukštesnės savybės vystymas – ar tai būtų meilė, ar vidinė ramybė, ar džiaugsmas, ar gerbūvis, ar meilė, ar drąsa, ar vidinė galia, ar savigarba – pakeis tavo vidinę vibraciją, o pasikeitusi vibraciją sustiprins tavo trauką visiems dalykams, kurių vibracija prilygsta tavajai. Taigi pritrauksi ne tik daugiau pinigų, bet ir apskritai įvairias gyvenimo formas, kurios leis tau vis labiau ir labiau augti. Ne tik daiktai, kurių nori, greitai pasirodys tavo gyvenime, bet ir tie daiktai, apie kurių reikšmę dar nebuvai spėjęs pagalvoti, ims rodytis. Daiktai, kurių laukei, bus daug geresni negu tikėjaisi, viskas aplinkui atitiks tavo vidinę būseną ir savijautą.

Vieno vyro gyvenimo tikslas buvo užsidirbti milijoną dolerių, tuomet išeiti į pensiją ir lengvai sau gyventi. Vieną dieną jis suvokė, jog po tiekos metų, milijonas atrodo vis dar taip pat toli. O bandė jis visais būdais: sunkiai dirbo, bandė investuoti, taupe ir pan.

Taigi jis skyrė šiek tiek laiko apgalvoti, ką jam atneštų tas milijonas, ir nusprendė, kad turėdamas tiek pinigų, galėtų dažniau atsipalaiduoti ir turėtų daugiau laiko mėgiamai veiklai. Taigi jis nusprendė atrasti daugiau laiko poilsiui ir mėgiamiems dalykams, užuot laukęs, kol tam atsiras pinigų, nes per visa tą laiką, tų pinigų taip ir neatsirado.

Po įvairių bandymų jis suprato, jog jam trūksta savigarbos, nes kaskart norėdamas skirti laiko sau, susidurdavo su įsipareigojimų jausmu ir prie mėgiamos veiklos taip ir neprieidavo. Apmąstęs jis suvokė, jog savigarba jam reiškė leisti sau turėti keletą tylių valandėlių pačiam su savimi užsiimant mylima veikla, kuri suteiktų daug džiaugsmo. Taigi jis pradėjo groti muzikos instrumentu, kurį mėgdavo groti jaunystėje.

Vis daugiau laiko praleidžiant vienumoje su instrument, jo galvoje ėmė suktis įvairios gražios melodijos, kurias jis ėmė užrašinėti. Po kurio laiko, vis muzikuojant, ir kitose gyvenimo srityse jam ėmė vis labiau sektis, nes jis tapo kūrybiškesnis. Darbe jam paskyrė paaukštinimą su gerokai didesni alga. Galiausiai, savo sukurtą muziką jis pardavė net kelioms filmų įmonėms ir jo gyvenime atsirado gerokai daugiau pinigų, nei jis kada būtų pagalvojęs. Taigi pradėjęs nuo savigarbos ir šią savybę plėtodamas, jis atvėrė kelią savo gyvenime daugybei nuostabių dalykų – mėgiamam darbui, prasmingam ir itin mielam gyvenimo būdui ir galimybėms realizuoti jo potencialą ir įgūdžius.

Per džiaugsmą, gyvenimo pilnatvę ir meilę sau aš kuriu finansinę gausą savo gyvenime.

Jeigu žinai, kokius poreikius užpildys siekiami pinigai tavo gyvenime ir kokias savybes jie tau padės savyje išreikšti, ir jeigu jau dabar stengiesi tas savybes pats atskleisti savo gyvenime jau dabar, pinigai ir materialinė gausa atneš tau laimės ir pasitenkinimo. Jeigu nežinai, kodėl sieki pinigų ir ko iš jų tikiesi, net juos ir gavęs, gali labai nusivilti, ar norimo pasitenkinimo taip ir neatrasti. Gali būti, jog šiuo metu uždirbi daugiau nei bet kada anksčiau savo gyvenime, tačiau nuo to nesijauti nė kiek turtingesnis ir nejauti gyvenimo gausos. Jeigu tavo vidiniai poreikiai nėra patenkinti, jokia pinigų suma neatrodys užtektina.

Gali siekti pinigų per godumą ir kitų gerovę dėl įvairiausių negerų priežasčių, tačiau tokie pinigai nepadės tau tapti laimingesniam. Tam, kad galėtum augti ir vis labiau save realizuoti, pinigai nereikalingi.  Kaip kuriamas tavo turtas, įtakoja, ką pinigai tau atneš. Per gobšumą atėję pinigai gali sukelti neigiamą kitų pavydą ar greitai pasibaigti. Per tas situacijas gyvenimas tau pateiks pamokas apie godumą, nerimą ir baimę. Taip pritraukti pinigai tik padidins tavo problemų skaičių, kurias siekiai jais išspręsti.

Viskas, ką veikiu, suteikia man gyvenimo pilnatvės ir augimo galimybių.

Kai žinai savo vidinius poreikius, kuriuos sieki išpildyti pinigais, ir vidines savybes, kurias manaisi galėsi lengviau išreikšti turėdamas pinigų, gali pradėti tuos poreikius tenkinti ir tas savybes demonstruoti įvairiais kitais būdais. Viena, ką gali padaryti – tai sudaryti sąrašą visų veiklų, kurios padės tau vienaip ar kitaip pasijusti, ir nuspręsti dažniau jomis užsiimti.

Pavyzdžiui, jeigu nori daugiau gyvenimo pilnatvės, gali nuspręsti dažniau užsiimti veiklomis, kurios priverčia tave pajusti, jog esi gyvas. Tai gali būti daugiau kokybiško laiko su šeima ir draugais, pasivaikščiojimai gamtoje, geri filmai, hobiai ir pan. Kai žinai, kas labiausiai tau padeda išreikšti tą savybę, užsiimk tuo kuo dažniau. Jeigu manai, jog pinigai tau atneštų daugiau gyvenimo pilnatvės, tuomet darydamas tai, kas tau padeda daugiau jos pajusti, tuo pačiu atneš tau ir daugiau pinigų ir gausos į tavo gyvenimą.

Jeigu nežinai, kokiomis veiklomis galėtumei užsiimti, kad vienaip ar kitaip pasijustum, prisimink, kada paskutinį kartą taip jauteisi. Ką tuo metu veikei? Jeigu manai, jog anksčiau gyvenimai nejautei daug gyvenimo pilnatvės, paklausk savęs, kokios situacijos, kad ir pačios mažiausios, padėtų tau taip pasijusti? Skirk dėmesio, kada pajauti gyvenimo džiaugsmą ir stenkis tas situacijas atkartoti kuo dažniau. Kai jų daugės, atrasi vis daugiau būdų pajusti, jog iš tikrųjų gyveni.

Nelauk, kol turėsi daugiau įgūdžių ar būsi įgudęs pritraukti daugiau gerų dalykų į savo gyvenimą. Nesistenk visko daryti iš karto. Vienu metu – vienas mažas žingsnelis ir sėkmės ims kauptis. Jausiesi gyvenąs vis dažniau, kol galiausiai ta savybė taps neatsiejama tavo esaties dalimi.

Viena moteris nusprendė, jog ji nori dažniau jaustis, esanti gyva, o šį jausmą jai labiausiai atneša klasės vietiniamė koledže, valanda geros knygos skaitymo kelis kartus per savaitę ir savęs palepinimas ilgu gulėjimu šiltoje vonioje. Vyras, ieškojęs daugiau vidinės ramybės, pastebėjo, jog daugiausia jos įgauna po intensyvio mankštos, smagios žvejybos karts nuo karto ir laikas sau, kuomet jis galėtu susikonstruoti pastogę visiems įrankiams susidėti ir konstruoti.

Vis dažniau patirdamas vidinę ramybę, pilnatvę ar bet kurią kitą vidinę norimą savybę, tuo pačiu ir viduje augi. Labiau save išpildai, tampi laimingesnis, tampa lengviau gyventi kūrybišką save išpildantį gyvenimą, lengviau save mylėti, gerbti ir vertinti. Vis dažniau išreikšdamas tas norimas savybes, kurias mainei, jog atneš pinigai, tampi vis stipresniu traukos centru ne tik materialinei gausai, bet apskritai visiems geriems dalykams kiekvienoje savo gyvenimo srityje. Tampi nuostabia ir galinga būtybe. TIkėk, jog esi vertas geriausio, ką tik gali įsivaizduoti!

Procesas, kaip nukeliauti iki ten, tolygu buvimo ten kokybei dabar.

spalio 19, 2011

Epilogas


"Baigiant rašyti šią knygą, man labai norėjosi paskutinio potėpio, kokio tai išskiriančio dekoratyvaus pagyvinimo. Tai buvo mažas, šiek tiek pasipūteliškas, tačiau nekenksmingas noras, tačiau galiausiai prisiminiau nuostabius paveikslus, kuriuos kone subjaurojo riebus autoriaus parašas kampe. Taigi mano knyga baigsis be įmantrių pagražinimų.

Kontroliniai klausimai (12 savaitė)


Paskutinės, dvyliktosios, savaitės kontroliniai klausimai:

  1. Kiek kartų šią savaitę prirašei Rytinius puslapius? Ar puslapių rašymas tapo tavo kasdienine dvasine praktika? Kaip tau pati rašymo patirtis?
  2. Ar buvai šią savaitę Pasimatyme su savimi? Ar ir toliau skirsi sau pasimatymus? Ką nuveikei šią savaitę pasimatymo metu? Kaip jauteisi?
  3. Ar patyrei sinchronijos akimirkų šią savaitę? Kas įvyko?
  4. Ar patyrei kitokių dalykų, kurie svarbūs tavo kūrybiškumo atgavimui? Aprašyk juos.

spalio 06, 2011

12 SAVAITĖS Užduotys

Čia pateiktos dvyliktosios savaitės užduotys:
  1. Apgalvok savo kelionę nuo šios menininko kelio vietos ir užrašyk visas besipriešinančias, baimingas ir piktas mintis. Mes visi jų turime.

12 SAVAITĖ - Atgauk tikėjimo jausmą

"Šią jau paskutiniąją menininko kelio savaitę pažvelgsime tiesiai į paslaptingąją kūrybiškumo širdį. Aptarsime faktą, jog kūrybiškumui reikalingas mokėjimas priimti bei visiškas pasitikėjimas - po vienuolikos savaičių šios abi savybės jau turėtų mums būti gana artimos. Pažvelgsime ateitin bei susipažinsime su užsislėpusiu paskutinės minutės noru save sabotuoti. 

"Nuotykiai prasideda tik įžengus mišką. Pirmasis žingsnis visuomet reikalauja pasitikėjimo." Mickey Hart, dėkingas būgnininkas

Kontroliniai klausimai (11 Savaitė)

Atsakyk į šiuos klausimus apie vienuoliktąją menininko kelio savaitę:
  1. Kiek kartų šią savaitę prirašei savo Rytinius puslapius? Ar pradėjus skaityti savo puslapius, pasikeitė jų rašymas? Ar esi kam nors rekomendavusi Rytinių puslapių rašymą? Kodėl?
  2. Ar buvai pasimatyme su savimi šią savaitę? (O kodėl nepaskyrus sau visos dienos?) Ką nuveikei? Kaip jauteisi?
  3. Ar patyrei šią savaitę sinchronijos akimirkų? Kokios jos buvo?
  4. Ar iškilo kokių kitokių, tavo kūrybiškumo atgavimui svarbių klausimų šią savaitę? Užrašyk juos.

rugsėjo 06, 2011

11 SAVAITĖS Užduotys

Čia pateiktos vienuoliktosios savaitės užduotys:
  1. Prisimink pagrindinius principus, garsiai juos perskaityk ir įsirašyk į audio failą, taip pat gali išsirinkti labiausiai patikusį skyrių ar ištrauką iš šios knygos ir taip pat įgarsinusi įsirašyk. Naudok šiuos įrašus meditacijai.